วิทยุสื่อสาร
  วิธีสั่งซื้อและชำระเงิน
WELLFORM HS1 RADIO CO., LTD.
CONTACT US
ผู้นำเข้า • จัดจำหน่าย • ศูนย์บริการ
 
30 ปีการจำหน่ายวิทยุสื่อสาร ทำให้เวลฟอร์มฯ รู้มาก....
 
ข้อที่
คำถาม
คำตอบ
1
เอาไปใช้งานอะไรได้บ้าง
ใช้งานส่วนตัว, งานรักษาความปลอดภัย, เล่นกีฬา, ร้านอาหาร,
ตามคนขับรถ, และอื่นๆ อีกมากมาย
2
ต้องขออนุญาตไหม?
ต้องขอใบอนุญาตใช้ กับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กทช.) เครื่องละ 500 บาทตลอดชีพ โดยทางบริษัทฯ
เป็นผู้ดำเนินการให้
3
ใช้ได้ไกลแค่ไหน?
ประมาณ 50 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับความสูงและสายอากาศที่ใช้
ถ้าใช้เสายางในตัวหรือเสาชักประมาณ 5 กิโลเมตร ถ้าไกล 50
กิโลเมตรต้องติดตั้งสายอากาศนอกไว้บนหลังคาบ้านคล้ายกับ
ตั้งเสาทีวี
4
ต่างกับ CELLULAR อย่างไร?
พูดถึงกันโดยตรงโดยไม่ต้องกดเลขหมายรวดเร็วกว่า เวลาพูด
เพียงกดปุ่มเท่านั้น และไม่เสียค่าใช้จ่ายรายเดือน
5
ใช้ได้กี่เครื่อง?
จะใช้กี่เครื่องก็ได้ แล้วแต่จำนวนคนที่จะใช้ติดต่อกัน เช่น
มีพนักงาน 10 คน ก็ใช้ 10 เครื่อง เวลาพูดก็จะได้ยินพร้อมกัน
6
ใช้เครื่องเดียวได้ไหม?
ใช้ได้ แต่ต้องหาเพื่อนคุยในลักษณะเป็นสมาชิกกับชมรม
เช่น ศูนย์ชาลี
7
ใช้ฟังข่ายตำรวจได้ไหม?
ไม่ได้ เพราะความถี่ไม่ตรงกัน ของตำรวจความถี่ย่าน 150 MHz
ส่วน WF11 ความถี่ย่าน 245 MHz เครื่องวิทยุที่จะใช้ร่วมกันได้นั้น
ต้องความถี่ตรงกัน
8
ถ้าใช้กันมากจะรบกวนกันไหม?
WF11 มีช่องให้เลือกใช้ถึง 80 ช่อง และยังสามารถตั้งรหัส
ป้องกันการรบกวน ทำให้สามารถหลบหลีกการรบกวนได้
9
แตกต่างกับเครื่องวิทยุสมัครเล่นหรือ
เครื่อง VR อย่างไร? ต้องไปสอบไหม?
เครื่อง VR ใช้ความถี่ 144-146 MHz และต้องสอบให้ได้
ถึงจะมีสิทธิซื้อเครื่องและใช้พูดส่วนตัวไม่ได้ ส่วนเครื่อง WF11
ความถี่ 245 MHz ไม่ต้องสอบมีสิทธิซื้อได้เลย และพูดคุย
แบบเสรี ใช้ในงานธุรกิจได้
10
จะแน่ใจได้อย่างไรว่าควรซื้อยี่ห้อนี้
ในท้องตลาดมีตั้ง 6-7 ยี่ห้อ?
ด้วย 30 ปีแห่งการจำหน่ายวิทยุสื่อสาร บริษัท เวลฟอร์มสื่อสาร จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญที่รอบรู้ถึงปัญหาในการใช้งาน จึงได้ออกแบบ SPEC และควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน WF11 คุณภาพดีเทียบเท่า 10,000 บาท แต่จำหน่ายเพียง 2,500 บาท พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ไม่ว่าท่านซื้อจากที่ใด
You are visitor no.
free hit counter
Count :06-Apr-2015
บริษัท เวลฟอร์มสื่อสาร จำกัด
133/41-42 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
02-247-3100 ( 5 คู่สาย ), โทรสาร 02-247-3929

e-mail
:wellform@truemail.co.th..
..
Update :
07-Jul-2018